Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης παιδιών Πολιτεία Γνώσης!

Φιλοσοφια

Ο χώρος μας δημιουργήθηκε με αγάπη, κέφι και δημιουργικότητα με κύριο γνώμονα τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και των νέων παιδιών από 5 έως 12 ετών. Στο κέντρο μας, η συστηματική μελέτη και προετοιμασία για τα σχολικά μαθήματα πλαισιώνεται από προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, που καλύπτουν το φάσμα μαθητών σχολικής ηλικίας και διευρύνουν τους ορίζοντές των παιδιών. Το περιβάλλον στην «Πολιτεία Γνώσης» είναι φιλικό και ευχάριστο και συνδυάζει την καθημερινή μελέτη με την καλλιτεχνική δημιουργία. Εδώ τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν, να διασκεδάσουν, αλλά και να αλληλοεπιδράσουν έτσι ώστε να αναπτύξουν τις νοητικές και συναισθηματικές ικανότητες τους!

Δημιουργήσαμε έναν ασφαλή και ξεχωριστό χώρο με λειτουργική υποδομή, που τα παιδιά μπορούν να κάνουν το δεύτερο τους σπίτι. Απώτερος σκοπός μας είναι το παιδί με την ανάλογη καθοδήγηση και στήριξη των πολύτιμων και έμπειρων παιδαγωγών μας να κατακτήσει εκείνες τις στρατηγικές μελέτης που θα το καταστήσουν ικανό να μελετά από μόνο του, γρήγορα και αποτελεσματικά τα μαθήματα του. Στην «Πολιτεία Γνώσης» δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ολιστική ανάπτυξη των παιδιών, με στόχο την εξέλιξη του συνόλου των δεξιοτήτων τους και την παράλληλη διεύρυνση του αυτοσεβασμού και της αυτονομίας τους.

Πιστοποιήσεις

Στην «Πολιτεία Γνώσης» προτεραιότητα μας είναι η εναρμόνιση με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Με βάση την νομοθεσία απαιτείται η εξασφάλιση των ακόλουθων πιστοποιητικών:

Επίσης διαθέτουμε: